Cô Lê Hà dạy Văn có tốt không?

CÔ LÊ HÀ: GIÁO VIÊN DẠY VĂN, CHUYÊN LUYỆN THI VÀO LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO, LỚP 9 VÀO 10 CHUYÊN, SỞ, ĐẠI HỌC. Cô Lê Hà dạy Văn là
Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Gọi ngay