Trung tâm gia sư tại TPHCM và dấu hiệu lừa đảo?

A. CÁC TRUNG TÂM GIA SƯ TẠI TPHCM

1. Trung tâm gia sư Nhất Tâm <giasunhattam.vn>

2. Trung tâm gia sư Đức Trí <giasuductri.vn>

3. Trung tâm gia sư Eteacher <eteacher.vn>

4. Trung tâm gia sư Tri Thức <giasutrithuc.net>

5. Trung tâm gia sư Lý Tự Trọng <giasulytutrong.com>

6. Trung tâm gia sư Đức Tài <giasuductai.com>

7. Trung tâm gia sư Ông Mặt Trời <giasuongmattroi.com>

8. Trung tâm gia sư Thành Công <giasuthanhcong.net>

9. Trung tâm gia sư Tiên Phong <giasutienphong.com.vn>

11. Trung tâm gia sư Đất Việt <giasudatviet.com>

12. Trung tâm gia sư Nhân Văn <giasunhanvan.com>

13. Trung tâm gia sư Thành Được  <daythem.edu.vn>

14. Trung tâm gia sư Thành Tài <giasuthanhtai.com.vn>

15. Trung tâm gia sư Minh Tâm <giasuminhtam.com>

16. Trung tâm gia sư Tâm Đức <daykemtainha.com>

17. Trung tâm gia sư Minh Trí <giasuminhtri.com>

18. Trung tâm gia sư Tài Năng Việt <giasudaykem.com.vn>

19. Trung tâm gia sư Tân Tiến <giasutantien.wordpress.com>

20. Trung tâm gia sư Tâm Việt <giasutamviet.com>

21. Trung tâm gia sư Hoàng Khang <giasuhoangkhang.edu.vn>

22. Trung tâm gia sư Khai Minh Trí <giasukhaiminhtri.com>

23. Trung tâm gia sư Tương Lai <trituetuonglai.com>

24. Trung tâm gia sư An Lành <giasuanlanh.com>

25. Trung tâm gia sư Tài Năng Xanh <giasutainangxanh.vn>

26. Trung tâm gia sư Nắng Xanh <giasunangxanh.com>

27. Trung tâm gia sư Kim Chi <trungtamgiasukimchi.com>

28. Trung tâm gia sư Toàn Tâm <trungtamgiasu.com>

29. Trung tâm gia sư Quyết Thắng <www.facebook.com/gsquyetthang>

30. Trung tâm gia sư Myteacher <giasumyteacher.com>

31. Trung tâm gia sư Mạc Đĩnh Chi <giasumacdinhchi.vn>

32. Trung tâm gia sư Trí Nguyên <www.facebook.com/giasusaigongioi>

33. Trung tâm gia sư Sư Phạm Liên Hoa <daykemsupham.edu.vn>

34. Trung tâm gia sư Học Mãi <giasu.hocmai.vn>

35. Trung tâm gia sư Xuân Tín <www.facebook.com/su.gia.1485>

36. Trung tâm gia sư Gia Ân <giasugiaan.com>

37. Trung tâm gia sư Kiến Tạo <giasukientao>

38. Trung tâm gia sư Tâm Đức <www.facebook.com/ttgstamducthaymong>

39. Trung tâm gia sư Trọng Tín <giasutrongtin.vn>

40. Trung tâm gia sư Hướng Dương <www.facebook.com/gshuongduong>

41. Trung tâm gia sư Thành Đạt <giasuthanhdat.org>

42. Trung tâm gia sư Hoài Thân <www.facebook.com/nguyen.than.3576>

43. Trung tâm gia sư Vina <giasuvina.com.vn>

B. CÁC DẤU HIỆU TRUNG TÂM GIA SƯ LỪA ĐẢO

1. Địa chỉ, website không rõ ràng

2. Không có hợp đồng hoặc hợp đồng bất lợi

3. Đóng cọc trước số tiền lớp

4. Lớp dễ nhận, lương cao, vị trí gần trường đại học

5. Không có Fanpage, comment không tốt, giao lớp bằng nick cá nhân

Đọc thêm: Trung Tâm Gia Sư Sư Phạm Hà Nội

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn

Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Gọi ngay