Các trường THPT cấp 3 ở Mỹ Đức, Hà Nội 2024

SPH cập nhật danh sách các trường THPT cấp 3 ở Mỹ Đức, Hà Nội đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, email để phụ huynh, học sinh quan tâm tham khảo.

TT TÊN THÔNG TIN
1 THPT Mỹ Đức A

(công lập)

Địa chỉ: Thị Trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Điện thoại: 024 3374 4238

Website: http://c3myduca.edu.vn/

Email: c3myduca@hanoiedu.vn

2 THPT Mỹ Đức B

(công lập)

Địa chỉ: Tảo Khê – An Mỹ – Mỹ Đức – Hà Nội

Điện thoại: (024).33846254 – Fax: (04).33846254

Website: http://thpt-myducb.edu.vn/

Email: oanhtx22@gmail.com

3 THPT Mỹ Đức C

(công lập)

Địa chỉ: Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433849671

Email: c3myducc@hanoiedu.vn

Website: http://c3myducc.edu.vn/

4 THPT Hợp Thanh

(công lập)

Địa chỉ: Xã Hợp Thanh – huyện Mỹ Đức – thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433.743.337

Email: c3hopthanh@hanoiedu.vn

Website: http://thpthopthanh.edu.vn/

5 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Mỹ Đức

(công lập)

Địa chỉ: Thôn Đức Thụ, Xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

Điện thoại: 024 3373 6303

Email: gdtx-myduc@hanoiedu.vn

Facebook: www.fb.me/GDNNGDTXMYDUC

(*) Danh sách các trường THPT cấp 3 ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội được thống kê qua Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội!

Thuê gia sư liên hệ trung tâm: Gia Sư Sư Phạm Hà Nội

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn

Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Gọi ngay