Các trường THPT cấp 3 ở Ứng Hòa, Hà Nội 2024

Bài viết cập nhật danh sách các trường THPT cấp 3 ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội đầy đủ địa chỉ, số điện thoại mới nhất để phụ huynh, học sinh quan tâm tham khảo.

TT TÊN THÔNG TIN
1 THPT Ứng Hòa A

(công lập)

Địa chỉ: 175 Nguyễn Thượng Hiền, Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433604028

Email: c3unghoaa@hanoiedu.vn

Website: http://thptunghoaa.edu.vn/

2 THPT Ứng Hòa B

(công lập)

Địa chỉ: Xã Đồng Tân – Ứng Hoà – Hà Nội

Điện thoại Văn phòng: 02433.888.401

Email: c3unghoab@hanoiedu.vn

Website: http://c3unghoab.edu.vn/

3 THPT Nguyễn Thượng Hiền

(công lập)

Địa chỉ: Số 2 Đường Đê, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3388 3757

Email: c3nguyenthuonghien@ hanoiedu.vn

Website: fb.me/nguyenthuonghien.vn

4 THPT Trần Đăng Ninh

(công lập)

Địa chỉ: Miêng Hạ, Xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Tp Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0986021012

Email: c3trandangninh@hanoiedu.vn

Website: Đoàn Trường THPT Trần Đăng Ninh

5 THPT Lưu Hoàng

(công lập)

Địa chỉ: Xã Lưu Hoàng – huyện Ứng Hòa – Hà Nội

Điện thoại: 02433775115

Email: c3luuhoang@hanoiedu.vn

Website: http://c3luuhoang.edu.vn/

6 THPT Đại Cường

(công lập)

Địa chỉ : Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Điện thoai: 0936596488

Email: C3daicuong@hanoiedu.vn

Website: http://thptdaicuong.edu.vn/

7 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ứng Hòa

(công lập)

Địa chỉ: số 16-18, xóm Thuỷ Nông, Thanh Ấm, TT Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3388 2656

Facebook: facebook.com/Giaoducconglap

(*) Danh sách các trường THPT cấp 3 ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội được cập nhật bởi Sở Giáo dục & Đào tạo!

Thuê gia sư liên hệ: Trung Tâm Gia Sư Sư Phạm Hà Nội

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn

Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Gọi ngay