Các trường THPT cấp 3 ở Phú Xuyên, Hà Nội 2024

SPH cập nhật danh sách các trường THPT cấp 3 ở huyện PHÚ XUYÊN, Hà Nội đầy đủ địa chỉ, số điện thoại để phụ huynh, học sinh quan tâm tham khảo lựa chọn.

TT TÊN THÔNG TIN
1 THPT Phú Xuyên A

(công lập)

Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0243.385.4241

Email: c3phuxuyena@hanoiedu.vn

Website: http://thptphuxuyena.edu.vn/

2 THPT Phú Xuyên B

(công lập)

Địa chỉ: Bờ sông Châu Giang, thôn Tri Thủy, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội

Điện thoại: 024 3378 0088

Email: c3phuxuyenb@hanoiedu.vn

Website: https://www.phuxuyenb.com/

3 THPT Tân Dân

(công lập)

Địa chỉ: Xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội

Điện Thoại: 024 3379 5409

Email: c3tandan@hanoiedu.vn

Website: thpttandan.hanoi.edu.vn

4 THPT Đồng Quan

(công lập)

Địa chỉ: Thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội

Điện thoại: 02433788306

Email: c3dongquan@hanoiedu.vn

Website: http://thpt-dongquan-hanoi.edu.vn

5 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

(ngoài công lập)

Địa chỉ: Đường Xi, Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội

Điện thoại: 024 3201 1603

Email: c3nguyenbinhkhiem-px@hanoiedu.vn

Website: c3nguyenbinhkhiempx. wordpress.com

6 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Xuyên

(công lập)

Địa chỉ: Thôn Nam Quất, Xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Điện thoại: 024 3385 4017

Email: ducvan.gdtxphuxuyen@ gmail.com

Website: gdnngdtxtphuxuyen.edu.vn

(*) Số liệu các trường THPT cấp 3 ở huyện PHÚ XUYÊN, Hà Nội được cập nhật bởi Sở Giáo dục & Đào tạo!

Thuê gia sư liên hệ: Trung Tâm Gia Sư Sư Phạm Hà Nội

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn

Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Gọi ngay