Các trường Tiểu Học ở Thường Tín, Hà Nội 2024

Danh sách các trường Tiểu Học ở huyện Thường Tín, Hà Nội mới nhất (Số liệu thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội), phụ huynh có thể tham khảo để có lựa chọn địa chỉ học tốt nhất cho con.

TT TÊN TRƯỜNG THÔNG TIN
1 TIỂU HỌC VĂN TỰ Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433751660

Địa chỉ: Văn Tự – Thường Tín

Email: c1vantu-tht@hanoiedu.vn

2 TIỂU HỌC VÂN TẢO Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433758507

Địa chỉ: Vân Tảo, Thường Tín

Email: c1vantao-tht@hanoiedu.vn

3 TIỂU HỌC VĂN PHÚ Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433851173

Địa chỉ: Văn Phú – Thường Tín

Email: c1vanphu-tht@hanoiedu.vn

4 TIỂU HỌC VẠN ĐIỂM Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433786703

Địa chỉ: Vạn Điểm – Thường Tín

Email: c1vandiem-tht@hanoiedu.vn

5 TIỂU HỌC VĂN BÌNH Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433850194

Địa chỉ: Văn Bình – Thường Tín

Email: c1vanbinh-tht@hanoiedu.vn

6 TIỂU HỌC TỰ NHIÊN Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433759005

Địa chỉ: Tự Nhiên – Thường Tín

Email: c1tunhien-tht@hanoiedu.vn

7 TIỂU HỌC TÔ HIỆU Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433750186

Địa chỉ: Tô Hiệu – Thường Tín

Email: c1tohieu-tht@hanoiedu.vn

8 TIỂU HỌC TIỀN PHONG – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433959587

Địa chỉ: Tiền Phong – Thường Tín

Email: c1tienphong-gl@hanoiedu.vn

9 TIỂU HỌC THƯ PHÚ Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433759247

Địa chỉ: Thôn Thư Dương- Xã Thư Phú- Thường Tín

Email: c1thuphu-tht@hanoiedu.vn

10 TIỂU HỌC THỐNG NHẤT Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433751463

Địa chỉ: Thống Nhất – Thường Tín

Email: c1thongnhat-tht@hanoiedu.vn

11 TIỂU HỌC NGUYỄN DU – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433853976

Địa chỉ: Thị Trấn Thường Tín – Thường Tín

Email: c1thitran-tht@hanoiedu.vn

12 TIỂU HỌC THẮNG LỢI Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433752061

Địa chỉ: Thắng Lợi – Thường Tín

Email: c1thangloi-tht@hanoiedu.vn

13 TIỂU HỌC TÂN MINH Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433852470

Địa chỉ: Tân Minh – Thường Tín

Email: c1tanminh-tht@hanoiedu.vn

14 TIỂU HỌC QUẤT ĐỘNG Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433760175

Địa chỉ: Quất Đông – Thường Tín

Email: c1quatdong-tht@hanoiedu.vn

15 TIỂU HỌC NINH SỞ Hệ: Công lập

Điện thoại: 02463266087

Địa chỉ: Ninh Sở – Thường Tín

Email: c1ninhso-tht@hanoiedu.vn

16 TIỂU HỌC NHỊ KHÊ Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433769167

Địa chỉ: Nhị Khê – Thường Tín

Email: c1nhikhe-tht@hanoiedu.vn

17 TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433851538

Địa chỉ: Nguyễn Trãi – Thường Tín

Email: c1nguyentrai-tht@hanoiedu.vn

18 TIỂU HỌC NGHIÊM XUYÊN Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433751032

Địa chỉ: Nghiêm Xuyên – Thường Tín

Email: c1nghiemxuyen-tht@hanoiedu.vn

19 TIỂU HỌC MINH CƯỜNG Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433750015

Địa chỉ: Minh Cường – Thường Tín

Email: c1minhcuong-tht@hanoiedu.vn

20 TIỂU HỌC LIÊN PHƯƠNG Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433850157

Địa chỉ: Liên Phương – Thường Tín

Email: c1lienphuong-tht@hanoiedu.vn

21 TIỂU HỌC LÊ LỢI – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433953802

Địa chỉ: Lê Lợi – Thường Tín

Email: c1leloi-tht@hanoiedu.vn

22 TIỂU HỌC KHÁNH HÀ Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433950897

Địa chỉ: Khánh Hà – Thường Tín

Email: c1khanhha-tht@hanoiedu.vn

23 TIỂU HỌC HỒNG VÂN Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433758394

Địa chỉ: Hồng Vân – Thường Tín

Email: c1hongvan-tht@hanoiedu.vn

24 TIỂU HỌC HOÀ BÌNH Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433851831

Địa chỉ: Thôn Thuỵ Ứng – Xã Hoà Bình

Email: c1hoabinh-tht@hanoiedu.vn

25 TIỂU HỌC HIỀN GIANG Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433850263

Địa chỉ: Hiền Giang – Thường Tín

Email: c1hiengiang-tht@hanoiedu.vn

26 TIỂU HỌC HÀ HỒI Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433851473

Địa chỉ: Hà Hồi – Thường Tín

Email: c1hahoi-tht@hanoiedu.vn

27 TIỂU HỌC DUYÊN THÁI Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433767598

Địa chỉ: Duyên Thái – Thường Tín

Email: c1duyenthai-tht@hanoiedu.vn

28 TIỂU HỌC DŨNG TIẾN Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433755768

Địa chỉ: Dũng Tiến – Thường Tín

Email: c1dungtien-tht@hanoiedu.vn

29 TIỂU HỌC CHƯƠNG DƯƠNG – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 02433759850

Địa chỉ: Chương Dương – Thường Tín

Email: c1chuongduong-tht@hanoiedu.vn

30 TIỂU HỌC THĂNG LONG – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 024.3833.0708

Địa chỉ: Khuôn viên Trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Tây (nay thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội).

Email: thanglongliencap @gmail.com

(*) Số liệu các trường Tiểu Học ở huyện Thường Tín được thống kê bởi Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội!

Phụ huynh có nhu cầu học 1 kèm 1 cùng gia sư giỏi vui lòng liên hệ: https://giasusuphamhanoi.edu.vn/

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn

Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Gọi ngay