Các trường THCS cấp 2 ở Thường Tín, Hà Nội 2024

Bài viết cập nhật danh sách các trường THCS ở huyện Thường Tín, Hà Nội đầy đủ, mới nhất. Số liệu thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội. Bạn đọc tham khảo để có lựa chọn tốt nhất cho con.

TT TÊN TRƯỜNG THÔNG TIN
1 THCS THĂNG LONG – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 024.3833.0708

Địa chỉ: Khuôn viên Trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Tây (nay thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội).

Email: thanglongliencap @gmail.com

2 THCS VĂN TỰ Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433751586

Địa chỉ: Văn Tự – Thường Tín

Email: c2vantu-tht@hanoiedu.vn

3 THCS VÂN TẢO Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433759812

Địa chỉ: Vân Tảo, Thường Tín

Email: c2vantao-tht@hanoiedu.vn

4 THCS VĂN PHÚ Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433853191

Địa chỉ: Văn Phú – Thường Tín

Email: c2vanphu-tht@hanoiedu.vn

5 THCS VẠN ĐIỂM Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433785241

Địa chỉ: Vạn Điểm – Thường Tín

Email: c2vandiem-tht@hanoiedu.vn

6 THCS VĂN BÌNH Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433852980

Địa chỉ: Văn Bình – Thường Tín

Email: c2vanbinh-tht@hanoiedu.vn

7 THCS TỰ NHIÊN Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433759315

Địa chỉ: Tự Nhiên – Thường Tín

Email: c2tunhien-tht@hanoiedu.vn

8 THCS TÔ HIỆU Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433751911

Địa chỉ: Tô Hiệu – Thường Tín

Email: c2tohieu-tht@hanoiedu.vn

9 THCS TIỀN PHONG – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433959164

Địa chỉ: Tiền Phong – Thường Tín

Email: c2tienphong-tht@hanoiedu.vn

10 THCS NGUYỄN TRÃI A Hệ: Công lập

Điện thoại: 433850488

Địa chỉ: Thị Trấn Thường Tín – Thường Tín

Email: c2thuongtin-tht@hanoiedu.vn

11 THCS THƯ PHÚ Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433759230

Địa chỉ: Thôn Thư Dương – Xã Thư Phú – Thường Tín

Email: c2thuphu-tht@hanoiedu.vn

12 THCS THỐNG NHẤT – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433750912

Địa chỉ: Thống Nhất – Thường Tín

Email: c2thongnhat-tht@hanoiedu.vn

13 THCS THỊ TRẤN – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Thị Trấn Thường Tín – Thường Tín

Email: c2thitran-tht@hanoiedu.vn

14 THCS THẮNG LỢI Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433750062

Địa chỉ: Thắng Lợi – Thường Tín

Email: c2thangloi-tht@hanoiedu.vn

15 THCS TÂN MINH – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433852471

Địa chỉ: Tân Minh – Thường Tín

Email: c2tanminh-tht@hanoiedu.vn

16 THCS QUẤT ĐỘNG Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433850129

Địa chỉ: Quất Đông – Thường Tín

Email: c2quatdong-tht@hanoiedu.vn

17 THCS NINH SỞ Hệ: Công lập

Điện thoại: 2463266066

Địa chỉ: Ninh Sở – Thường Tín

Email: c2ninhso-tht@hanoiedu.vn

18 THCS NHỊ KHÊ Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433769832

Địa chỉ: Nhị Khê – Thường Tín

Email: c2nhikhe-tht@hanoiedu.vn

19 THCS NGUYỄN TRÃI – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433853350

Địa chỉ: Nguyễn Trãi – Thường Tín

Email: c2nguyentrai-tht@hanoiedu.vn

20 THCS NGHIÊM XUYÊN Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433755553

Địa chỉ: Nghiêm Xuyên – Thường Tín

Email: c2nghiemxuyen-tht@hanoiedu.vn

21 THCS MINH CƯỜNG Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433750099

Địa chỉ: Minh Cường – Thường Tín

Email: c2minhcuong-tht@hanoiedu.vn

22 THCS LIÊN PHƯƠNG Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433851131

Địa chỉ: Liên Phương – Thường Tín

Email: c2lienphuong-tht@hanoiedu.vn

23 THCS LÊ LỢI – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433953099

Địa chỉ: Lê Lợi – Thường Tín

Email: c2leloi-tht@hanoiedu.vn

24 THCS KHÁNH HÀ Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433950669

Địa chỉ: Khánh Hà – Thường Tín

Email: c2khanhha-tht@hanoiedu.vn

25 THCS HỒNG VÂN Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433759109

Địa chỉ: Hồng Vân – Thường Tín

Email: c2hongvan-tht@hanoiedu.vn

26 THCS HOÀ BÌNH Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433851129

Địa chỉ: Hoà Bình – Thường Tín

Email: c2hoabinh-tht@hanoiedu.vn

27 THCS HIỀN GIANG Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433850307

Địa chỉ: Hiền Giang – Thường Tín

Email: c2hiengiang-tht@hanoiedu.vn

28 THCS HÀ HỒI Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433852221

Địa chỉ: Hà Hồi – Thường Tín

Email: c2hahoi-tht@hanoiedu.vn

29 THCS DUYÊN THÁI Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433769672

Địa chỉ: Duyên Thái – Thường Tín

Email: c2duyenthai-tht@hanoiedu.vn

30 THCS DŨNG TIẾN Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433755073

Địa chỉ: Dũng Tiến – Thường Tín

Email: c2dungtien-tht@hanoiedu.vn

31 THCS CHƯƠNG DƯƠNG – THƯỜNG TÍN Hệ: Công lập

Điện thoại: 2433759781

Địa chỉ: Chương Dương – Thường Tín

Email: c2chuongduong-tht@hanoiedu.vn

(*) Số liệu các trường cấp 2 ở huyện Thường Tín thống kê qua Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội!

Phụ huynh có nhu cầu học kèm 1-1 tại nhà cho con vui lòng liên hệ: Trung Tâm Gia Sư Sư Phạm

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn

Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Trung tâm có thể giúp gì cho anh/chị ạ?
Gọi ngay